Metabolisim – Ali Razghandi and Iman Sadeghi

0

متابولیسم

نمایشگاه گروهی نقاشی

علی رازقندی، ایمان صادقی
کیوریتور: محمد جعفر پاکروان

افتتاحیه: جمعه 13 بهمن –  ساعت 16 الی 20

نمایشگاه تا جمعه 20 بهمن ادامه دارد.

ساعت بازدید در روزهای نمایش 16 الی 20

گالری شنبه ها تعطیل است.

 وقتی وارد دنیای آثار ایمان صادقی میشویم احتمالا اولین حسی که سر پا وجود ما رو در بر بگیرد ترس باشد.ترسی که از روی عدم شناخت این موجودات می آید.کارکترهایی که در حال بلعیدن خودشان هستند یا دفرمه گی هایی که بیشتر در آثار کارتونیست ها سراغ داریم.ولی در این مجموعه نقاش فراتر از تیپ سازی حرکت کرده و روایتی که این شخصیت ها تعریف میکنند مخاطب را به آنها نزدیک میکند و حتی بعد از مدتی دیگر نه تنها واهمه ای از آنها نداریم که شاید بخشی از زیست خودمان را بتوانیم در رفتار آنها مشاهده کنیم

 اگر از دریچه نگاه علی رازقندی انسانها را تماشا کنیم،قطعا آدمها را آن طوری میبینیم که او دارد در نقاشی هایش به ما نشان می دهد

انسانهایی که از درک لذت های روحی و جسمانی برخوردار نیستند.در آثار علی با وجود تنوع رنگی بالایی که دارد کیفیت خطی بسیار اهمیت دارد.و ما بیشتر درگیر فرم میشویم تا بیان رنگی

مهمترین بخشی که باید در آثار علی رازقندی به آن توجه کرد چشمهای آدمهای او هستند،که باکمترین پرداخت نقاشانه بیشترین تاثیرگذاری روی مخاطب میگذارد

 به مجموعه تغییرات ترکیبی و تخریبی در موجودات زنده متابولیسم می گویند
ویکی پدیا

محمد جعفر پاکروان